1 Verdenskrig

Etter at Tyskland hadde tapt 1. verdenskrig startet fredsforhandlingene i Versailles utenfor Frankrike. Men Tyskland, Østerrike - Ungarn og de andre landene som hadde tapt krigen fikk ikke være med. De fikk bare vite hva de måtte gå med på etter fredsforhandlingene, det var ikke lite. Tyskland måtte gi provinsene Alsace og Lorriane tilbake til Frankrike. Disse provinsene hadde Tyskland erobret under den tysk–franske krigen i 1870–71. Tyskland måtte gi fra seg koloniene sine. Koloniene Tyskland måtte gi fra seg ble delt mellom seiersmaktene. Tyskland måtte betale store summer til seiersmaktene, særlig til Frankrike. Tyskland kunne bare ha en liten hær på 10 000 mann, uten krigsskip, tanks og fly, men det som var aller verst var at Tyskland måtte ta på seg skylden for at det hadde blitt krig. Dette var svært urettferdig. De fleste tyskerne ønsket fred med de andre landene. Dette var en tung byrde å bære for Tyskerne. Dette skapte også missnøye i Tyskland. Misnøyen gjorde også at nazipartiet vokste raskt.

Det var ikke bare Tyskland som fikk straff, Østerrike – Ungarn ble oppløst. I stedet for å være et mektig keiserrike ble Østerrike og Ungarn to små stater midt i Europa. Et stort nytt land ble dannet i Sør – øst – Europa, nemlig Jugoslavia. Dette landet bestod av mange ulike delstater. Den mektigste delstaten var Serbia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License