17 Mai 1940

17. mai 1940

Av: Nordahl Grieg

I dag står flaggstangen naken
Blant Eidsvolls grønnende trær,
Men nettopp i denne timen
Vet vi hva frihet er.
Der stiger en sang over landet,
Seirende i sitt språk,
Skjønt hvisket med lukkede leber
Under de fremmedes åk.

Det fødtes i oss en visshet:
Frihet og liv er ett,
Så enkelt, så uunnværlig
Som menneskets åndedrett.
Vi følte da trelldommen truet
At lungene gispet i nød
Som i en sunken u-båt…
Vi vil ikke dø slik død.

Her skal vi minnes de døde
Som gav sitt liv for vår fredag
soldaten i blod på sneen,
sjømannen som gikk ned.
Vi er så få her i landet,
Hver fallen er bror og venn.
Vi har de døde med oss
Den dag vi kommer igjen.

Om diktet:
Temaet i dette diktet er krig og frihet. Budskapet som Nordahl Grieg ville ha fram var hvordan det kom til å bli etter krigen var slutt. Det er viktig at vi kom til å huske hvordan det var under krigen i Norge.

Diktets form:
Diktet har 3 strofer med 8 verselinjer i hver strofe. Diktet har en bundet form og ABCB rim. Det er enderim og bokstavrim med i diktet.

Enderim:
• Trær - Er
• Språk - Åk
• Ett - Åndedrett
• Nød - Død
Bokstavrim:
• Seirende i sitt språk.
• Trelldommen truet.
• Soldaten - Sneen.
Rim ble brukt for at diktet skulle bli enklere å lese, og for å få en spesiell klang.

Innhold i diktet:
Nordahl Grieg hadde med mange plussord og minusord. Grunnen til at han brukte plussord og minusord er for å få frem de negative og positive sidene av diktet. Det er forskjellige måter å tolke de forskjellige ordene, men dette er slik vi har tolket de:

Minusord:
• Død, naken, blod, åk, truet, sunken.
Plussord:
• Frihet, liv, sang, fred, venn, bror.

Språklige bilder:
Metaforer i første strofe:
I dag står flaggstangen naken, det kan symbolisere at de som var i Norge under krigen ikke fikk lov til å feire sitt eget land, de fikk ikke lov til å sette pris på sine egne tradisjoner. De fikk ikke lov til å ha nasjonalistisk følelse.
Det stiger en sang over landet, vi tror det symboliserer at selv om de ikke kunne uttale seg offentlig så steg frihetsfølelsen over landet. De i Norge begynte å føle seg sterkere som et samlet folk.
Hvisket med lukkede leber, det symboliserer at selv om de ikke kunne snakke høyt om sine egne meninger så stod de samlet. Hvis de hadde snakket offentlig om politiske saker kunne de ha blitt ført bort av nazistene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License