8 mai 1945 krigen slutter

8. Mai 1945

Denne dagen er en stor dag i Europa. For Norge betyr denne dagen frigjøringsdag. Krigen var endelig slutt. Men hva skjedde egentlig denne dagen, og hva er grunnen til at krigen var slutt i Europa og ikke i resten av verden? Dette skal jeg gå inn på i denne teksten.

Hitler og den tyske hær hadde nå i en stund kriget iherdig, men nå begynte ting og gå feil vei for dem. Også de andre i aksemaktene gikk det ikke helt bra for. Sovjeterne hadde tatt det meste av havet, så der kunne Tyskland bare glemme å prøve å ta tilbake noe. I Vest-Europa var ikke akkurat Tyskland best. De Allierte var gode både i fly og som bakkekrigere. På grunn av dette tenkte Tyskland at de skulle prøve å ta tilbake Belgia i hvert fall. Så de fikk skremt De Allierte litt og kanskje inngått en våpenhvile. Dette gikk ikke akkurat så veldig bra. De Allierte var for sterke! Dette endte med at 7. Januar 1945 måtte de trekke seg tilbake.

Den 16. April samme året bestemte sovjeterne og den Røde Armé seg for å ta Berlin. Hitler hadde sagt til alle tyskere at de fikk bare kjempe, for den byen kunne ikke gå tapt. De fleste sivile flyktet og kun en liten del kjempet mot Armeen. Dette førte til at Hitler så at krigen ikke kom til å bli en seier for Tyskland. Tvert i mot. Den ville bare gjøre slik at Tyskland fikk dårlig rykte. Derfor tok Hitler sitt eget liv sammen med sin kone Eva Braun. De tok livet sitt i Rikskanselliets bunker i Berlin.

Aksemaktene fant ut at de ikke kom til å vinne krigen, som de hadde drømt om så lenge. Den 7. Mai skrev Tyskland under på et dokument hvor det sto at de skulle innstille alle kampene sine. Som nevnt tidligere tok Hitler livet sitt noen dager før og på hans testamente hans sto det at Goebbles og Dönitz skulle overta. Goebbels tok sitt eget liv like etter Hitler så da ble det bare Dönitz igjen. Han valgte en ny kansler. Det var Lutz Schwerin von Krosigk. Disse to hadde ett mye mer realistisk syn på hele krigen. Dette førte til at de undertegnet dokumentet om fred.
Endelig var krigen slutt i Europa.

På St. Hans haugen i Norge samlet en haug med mennesker seg og mange fra motstandspartiene var der. Kvinnene som hadde giftet seg med tyskere under krigen ble skamklippet. Kongen og Dronningen og resten av kongefamilien kom tilbake fra sitt opphold i London, hvor de hadde oppholdt seg under krigen.

1.2387678!img2387478.jpg

Nazi-flaggene rundt om i Norge ble tatt ned og folk kunne endelig puste ut. Bare norske flagg vaiet i mai været. I resten av Europa var det seiersfølelse. Ikke akkurat for aksemaktene, men for De Allierte! De var sikkert veldig stolte. Det som gjensto nå var og rydde opp etter alt rotet. Hele byer var ødelagt, ja for ikke å si hele land som så ut som slagmark. Mange hadde mistet venner, familie eller kjærester. Hele 60 millioner mennesker hadde mistet livet.

2. verdenskrig regnes som et av verdens verste kriger. Så mange mennesker som mistet livet og alle de nye måtene å krige på. Blitzkrig, luftfartøy, bomber, og ikke minst atombombene over Hiroshima og Nagasaki.

Kilder:
http://www.nrk.no/contentfile/file/1.2387678!img2387478.jpg
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
http://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rerbunkeren
http://faretsakariassen.files.wordpress.com/2008/04/norsk_flagg.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License