Adolf Hitler

Adolf Hitler ble født 20. april 1889, og døde 30. april 1945.
Han ble født i Braunau i Østerrikes grenseby rett over det tyske Bayern. Hitler var den fjerde i en søskenflokk fra farens tredje ekteskap. Hans far Alois Hitler var tollbetjent. 18 år gammel reiste Hitler til Wien, der han forsøkte å komme inn på kunstskolen. Hitler ble ikke tatt opp som student, fordi han på grunnlag av opptaksprøver ble ansett for å mangle talent.

Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506%2C_Adolf_Hitler%2C_Kinderbild.jpg
Hitler som barn.

I 1913 slo han seg ned i Bayern München og han deltok i den bayerske hær i den første verdenskrig. Tysklands nederlag kom som et sjokk på han. Tyskland godkjente kravene til Storbritannia og Frankrike med å gi fra seg noen land, betale erstatning og si at det var dem sin feil å gå til krig. Hitler ble veldig sur når han hørte dette.

I 1919 vendte han til bake til München, hvor han dannet seg til en gruppe av tideligere frontsoldater som var politiske aktive. Han kom i kontakt med Deutsche Arbeiderpartiet. Hitler ble i 1921 leder for partiet NSDAP. Halvmilitære stormtropper ble organisert. Hakekorset og hilsen med oppstrakt arm kom i bruk.

I 1932 ble han tysk statsborger.

Hitler.jpg

Hitlers Ideologi:

Nazisme/Nasjonalsosialisme:

Denne politiske ideologien oppstod under den første verdenskrig, og var sterkt knyttet til Adolf Hitler som var mannen bak denne ideologien. Nasjonalsosialistene ville bygge en militarisert og økonomisk sterk velferdsstat. Dette ville de gjøre for å beskytte og dyrke interessene til de rene tyskerne. Nasjonalsosialistene ville også fjerne det de kalte ”skadelige elementer,” for å klare å bygge en sterk økonomi. Med dette mente de folk med mentale sykdommer, og de som ikke oppfylte kravene til ”raserenhet”.

Da Hitler satt i fengsel etter et mislykket kuppforsøk, skrev han boken Mein Kampf. Denne boken ble som en bibel for nazistene og det var en mal for Hitlers ideologi. Denne boken skrev han etter å ha studert nøye politikken til den østerriksk-ungarske stat. Han hadde nemlig blitt født innenfor denne staten, og han trodde derfor at det etniske og språklige mangfoldet hadde svekket staten. Hitlers ideologi var rettet mot nasjonalistene som var opptatt av å redde tysklands stolthet etter nederlaget i første verdenskrig.

Raseteorien hans var bygget på at det var den ariske rasen som var den beste. Han mente at denne rasen stod over alle andre raser. Hitler mente de sterke og store nasjonene var bygget opp av folk som tilhørte de høyverdige rasene (og da spesielt den ariske rasen), og at de svake nasjonene bestod av blandingsraser. Begrunnelsen hans for dette var at i nasjonene med blandingsraser var det store motsetninger mellom rasene, og at dette dermed skapte en svak nasjon.

Mange la skylden for tysklands ulykke på jøder og kommunister, som de mente hadde sabotert mulighetene for en tysk seier på flere måter. Hitler hadde også helt fra han var liten gutt, lært at jødene hadde skyldene for alt det vonde som hadde skjedd. Han fikk derfor et antisemittistisk syn, og derfor gikk han etter jødene under andre verdenskrig.
adolf-hitler.jpg

Kilder:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506%2C_Adolf_Hitler%2C_Kinderbild.jpg
http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Politics/images-2/adolf-hitler.jpg
http://www.sorver.no/elever/Ferdig%20nettsted/images/Hitler.jpg
http://no.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://www.snl.no/Adolf_Hitler
http://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalsosialisme

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License