Afrikakorpset
Afrika_Korps_by_Intuitional_Madness

Det tyske Afrikakorpset var en tysk militær ekspedisjonsstyrke under andre verdenskrig som opererte i området Libya, Egypt og Tunisia fra 1941 til 1943. Afrikakorpset ble lenge ledet av generalfeltmarskalk Erwin Rommel før det ble omorganisert og lagt under pansergruppe Afrika. Leder for Afrikakorpset ble da Ludwig Crüwell.

Tekst fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Afrikakorpset

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License