aksemaktene
1938_Naka_yoshi_sangoku.jpg

Aksemaktene er
betegnelsen for
alliansen mellom Italia,
Tyskland, Japan og en
rekke andre land under
andre verdenskrig.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License