Annektering

Annektering betyr at det er en besettelse av landområde ved erklæring av en stat.
Begrepet er særlig brukt om tilegnelse av et landområde som ikke tilhører en annen stat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License