Antisemittisme

ANTISEMITTISME

judensau.jpg

I 1879 definerte tyskeren Willhelm Marr jødene som en egen rase. Denne betegnelsen ble kalt for antisemittisme. Han innførte benevnelsen som en eufemisme for det tyske ”Judenhass”, på norsk ”jødehat”. Man bruker kun begrepet antisemittisme om hat mot mennesker med jødisk opprinnelse. Antisemittisme har alltid vært på grunn av religion. Den kristne kirke har helt siden tidenes morgen stemplet jødene som drapsmenn på grunn av drapet på Jesus Kristus, mens Islam har fordømt alle ikketroende muslimer. I den tyske kirkekunsten i middelalderen oppstod judensau som er et motiv for antisemittisme. Judensau er tysk og betyr "jødepurke" eller "jødesugge" også kalt jødesvin.

Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Antisemittisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Judensau

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License