Appeasement Politikk

Det er en politisk strategi og måte å møte konflikter på, der en gir etter for en aggressiv makt for å unngå krig eller en mer alvorlig konflikt.

Der skal du akseptere en angripende parts krav i stedet for å gå til væpnet motstand eller treffe andre tiltak som kan føre til at konflikten forverres,dette kan være en vurdering av styrkeforholdene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License