Arisk rase

Den ariske rase er arier som er samlebetegnelsen på folkeslag som snakker de indoeuropeiske språkene. Noen av disse er egelsk, tysk, italiensk og fransk. Begrepet arisk rase ble definisjonen på en spesielt smart og sivilisert rase av folk som snakket indoeuropeiske språk. Dette forårsaket at nazistene så på den ariske rase som overlegende og mente at folk av den ariske rase hadde rett til å styre over mennesker av ikke arisk rase. Spesielt tyskere så Adolf Hitler på som det øverste folkeslaget. Nazistene rangerte folkeslagene med den ariske rase på toppen og jødene på bunnen. Jødene ble sett på som undermennesker. Denne ranglisten kan du lese mer om på siden Nazistenes syn på jødene.

rasisme+neger+h%C3%A5nd.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License