den ariske rasen

Den beste rasen ifølge Hitler og nazistene. Arierne hadde et nordlig utseende, høye, blonde og med blå øyne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License