Atombomben over Hiroshima
Hiroshima%20bomb%20that%20was%20dropped.jpg

Little boy er navnet til atombomben som ble sluppet over byen Hiroshima. Den ble sluppet den 6.agust 1945.
Little boy var den først atombomben som noen gang som ble brukt som en våpen. Den tok liv av rundt 140 000 mennesker. Atombomben ble sluppet tre dager før Den andre atombomben over byen Nagasaki.
Atombombene ble utviklet under andre verdenskrig under Manhattenprosjektet. Bomben utviklet sin eksplosive kraft gjennom en kjernefysisk fisjon av grunn stoffet uran. Bombingen over Hiroshima var den andre kjernefysiske detonasjonen i historien. Den første var prøvesprengingen av Triniy bomben.

image006.jpg

Info fra:http://no.wikipedia.org/wiki/Little_Boy


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License