Berlinmuren

Berlinmuren, mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. aug. 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin; 45,1 km lang. Sperreanlegget ble stadig modernisert og gjort mer effektivt, og omfattet betongmur, elektriske gjerder og fortifikasjoner. Et bredt belte på østsiden var ubebodd og skarpt bevoktet. Det ble åpnet sju overgangssteder, hvorav ett for utlendinger, diplomater og alliert militært personell (Checkpoint Charlie). For tyskere ble det innført spesielle besøksordninger, som for østtyskerne stort sett bare omfattet pensjonister.

Alt kopiert fra: http://snl.no/Berlinmuren

Innvirkning på Tyskland

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License