Chamberlains Appeasement Politikk

Den personen som startet appeasement politikk var Storbritannias statsminister Neville chamberlain.
Det handlet om at gjennom forhandlinger og innrømmelser skulle aggresjonen til Tyskland og Italia stoppes. Chamberlain godtok derfor Italias okkupasjon av Etiopia og Tysklands annektering av sudetenland i Tsjekkoslovakia i 1938.
Neville mente at forhandlingene hadde skapt " fred i vår tid", og hans anstrengelser ble tatt godt imot i hjemlandet. Neville visste at det kunne bli krig, derfor trodde han at Storbritannia skulle ruste opp.
Når polen ble angrepet i 1939, hadde ikke han noe valg som leder for Storbritannia. Krigen ble, men dagene som statsminister for han minket. Neville gikk av som statsminister i mai 1940, dette var på grunn av at det var kritikk for passiv krigføring og det mislykkede felttoget i Norge. Men bare et halvt år senere døde han.

chamberlain_neville.jpg
Neville Chamberlain
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License