De Allierte

De allierte er en
betegnelse for
alle de landene
som kjempet mot
aksemaktene under
andre verdenskrig

Fakta tekst fra:http://no.wikipedia.org/wiki/De_allierte_(andre_verdenskrig)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License