Den endelige løsning

Nazistene kalte dette "Den endelige løsningen på det jødiske problem". 20. januar 1942 sammenkalte Reinhard Heydrich femten høyt rangerte medlemmer av SS, NSDAP, den nazistske politiledelsen og ledere av ulike departement til en konferanse i Berlin. Konferansen ble holdt nær innsjøen Wannsee, derfor ble konferansen kalt for Wannsee-konferansen. Konferansen gikk ut på at disse lederne skulle få hvite hvordan utryddelsen rent praktisk skulle gjennomføres. I en protokoll fra konferansen, kan man se at det var planlagt å drepe 11 millioner jøder. Ord som massemord og utryddelse ble ikke nevnt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License