Du må ikke sove

Om diktet:

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til mig,
fjern som en underjordisk strøm -
og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?

568036.jpeg

- Du må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!
Igår blev jeg dømt.
I natt har de reist skafottet i gården.
De henter mig klokken fem imorgen!

Hele kjelleren her er full,
og alle kaserner har kjeller ved kjeller.
Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre?
Kan dere absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss.
Ingen får vite, hvad der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det - forgjeves, forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hvad der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Du vet jo, at skolebarn er soldater,
som stimer med sang over torv og gater,
og opglødd av mødrenes fromme svig,
vil verge sitt land og vil gå i krig!

Du kjenner det nedrige folkebedrag
med heltemot og med tro og ære -
du vet, at en helt, det vil barnet være,
du vet, han vil vifte med sabel og flag!

Og så skal han ut i en skur av stål
og henge igjen i en piggtrådsvase
og råtne for Hitlers ariske rase!
Du vet, det er menneskets mening og mål!

Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.
jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i en flokk
får prøve alene, på bøddelens blokk!

Jeg roper i mørket - å, kunde du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg dig, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner!

Jeg skaket av frost. Jeg fikk på mig klær.
Ute var glitrende stjernevær.
Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens røst:

Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær av blod og brand,
steg med en angst så åndeløs,
at det var som om selve stjernene frøs!

Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. -
Vår tid er forbi - Europa brenner!

Arnulf Øverland
-1937-

Analyse:

Dette diktet av Arnulf Øverland inneholder 18 strofer. I strofene er det 2-8 verselinjer, men det er flest strofer med 4 verselinjer. Da skjønner man at det er et veldig langt dikt og innholdsrikt. Siden det varier med antall verselinjer i strofene er diktet ubundet, og det kan være noe vanskelig å lese diktet med flyt og rytme til tider. Det er noe rim i alle strofene og det kan gjøre at noen mener at det er bundet.

Gjentagelsene i diktet er jeg, du, vi, og, de og Europa brenner. Det her gjør at vi skjønner hva diktet handler om og hvem forfatteren retter seg mot. Det er to ”jeg” personer i diktet. Den ene er han selv som våkner opp fra en drøm, og den andre er en person som er i handlingen og opplever det som skjer. Dette gjør at man føler seg mer inni situasjon. Diktet handler om at man ikke må la Hitler få makt og at man må være på vakt. De han retter seg mot er folket generelt. Når det gjelder språklige bilder i diktet var det noe besjeling, for eksempel Europa brenner. Dette gjør at diktet blir litt mer levende og man får en bedre forståelse av hvordan situasjonen er i diktet. Det står også i teksten at vi råtner i mørke hull. Dette beskriver hvordan vi kommer til å få det hvis Hitler får gjennomført planene sine.

Temaet i diktet er hva som kommer til å skje med Europa hvis ingen stopper ham. Budskapet er at vi må være våkne, og gi motstand om Hitler skulle få makt.

Arnulf Øverland har i strofe 10 omskrevet et kjent utsagn. Dette utsagnet finner vi i bibelen og det var dette Jesus sa da han hang på korset; Tilgi dem, de vet ikke hva de gjør!. Øverland har i diktet gjort dette utsagnet om til; Ikke tilgi dem, de vet hva de gjør. Han prøver å si at de gjør det med vilje, så de fortjener straff.

Det er også plussord og minusord i teksten. For eksempel råtner, bedratt, sørgelig, drepe, folkebedrag og onde er minusord, mens heltemot, tro, kjærlighet, rettferdig og frie er plussord. Kontrastene i diktet er Nazistene som gjør ting mot folket, mens folket bør forsvare seg. Handlingsforløpet er fra Hitler ruster opp og gjør seg klar til krig og til krigen er slutt. Det gjør at leseren vet at det handler om Hitler og krigen. Et symbol er stjernevær, som er et symbol på alle bombene som sprenger rundt omkring. Vi synes diktet er veldig bra, fordi innholdet er veldig bra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License