En Vei Til Frihet

Men den som vil selge sin søster
og utlevere sin bror,-
den, for hvem frihet og menneskeverd
bare er tomme ord,-

den, som vil slikke støvlen
på hver en fremmed tyrann,
men fører fraser i munnen
om frihet og fedreland,-

den, som er så fordervet,
ham skal vi svare slik:
Der går en vei til frihet
over forræderes lik!

Diktet har tre strofer med fire verselinjer i hver. Til sammen er det tolv verselinjer. Diktet har egentlig flere strofer, for dette er et utdrag.
Diktet har i tillegg bundet form. ABCB er rytmen i rimet. Vi tror det er brukt rim og rytme i diktet for å få det lettere å lese.

Temaet i diktet er frihet og feighet. Grunn til dette, er at diktet viser mennesker som lar seg undertrykke av andre mennesker. De snakker mye om hva de skal gjøre (frihet og fedreland), men gjør ikke noe med det. Budskapet er at vi må slutte å la oss undertrykke av andre. Vi må stå opp for meningene våre og ikke bare gå rundt og bli kommandert.
I diktet er det en del språklige bilder som for eksempel: ”tommer ord, føre fraser i munnen, der er en vei til frihet og slikke støvelen” vi tror diktet har brukt disse virkemidlene for å illustrere teksten og gjøre den mer livfull. Gjentakelser er også brukt. Frihet, den og som er ord som brukes flere ganger. Diktet har ingen metaforer men en god del kontraster. Frihet og undertrykkelse er ikke direkte skrevet ned, men du skjønner det ut i fra diktet. Dette er fordi det er skrevet Når folk slikker støvler skjønner du at dette er motsatt av den friheten de ønsker. ”vei til frihet, slikke støvelen på hver en fremmed tyrann” er symboler som er brukt. Det får frem budskapet på en bedre måte. Symbolene får oss til å måtte tenke litt dypere og må bruke lengre tid på å skjønne budskapet.

Disse språklige virkemidlene er med fordi leseren skal kunne ”se” det for seg. Språklige bilder er med på å illustrere teksten og det har bundet form, for å få det lettere og lese. Språklige bilder understreker også at det ligger noe mer bak enn det som står der. Jeg tror grunnen til tittelen ”En vei til frihet” er fordi diktet handler om hvordan mennesker undertrykker seg. Dette er veien som ikke fører til annet enn død og fordervelse. Derfor må vi gå motsatt vei. Altså til friheten.

frihet.jpg

Men den som vil selge sin søster
og utlevere sin bror, -
Den, for hvem frihet og menneskeverd
Bare er tomme ord, -

Den som er villig til å selge søsteren sin og utlevere broren sin, den personen vil anklage andre for å klare seg selv. Den er veldig feig og tenker ikke på andre, men bare på seg selv.

Den, som vil slikke støvlen
På hver en fremmed tyrann,
Men fører fraser i munnen
Om frihet og fedreland, -

Du sier og tenker at du vil ha frihet, men allikevel gjør du ikke noe med det. Du sier for eksempel: ”en dag skal jeg ta igjen”, men du gjør aldri noe.

Den, som er så fordervet,
Han skal vi svare slik:
Der går en vei til frihet
Over forrædernes lik!

Man må fortelle de som ikke gjør noen ting eller motstand må stå opp og gjøre noe. For ellers blir det ikke noe bedre.

Diktet er til nazistene. Under 2. verdenskrig turte ikke mennesker gjøre noen ting, for de ville ikke bli tatt selv. De ville heller stå stille og se på at nazistene tar familien og vennene deres. Hvis de gjorde motstand kunne de miste hode eller bli skutt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License