Erwin Rommel
rommel4.jpg

Erwin Rommel ble født i 1891og døde i 1944, han var en tysk offiser og en generalfeltmarskalk i 1942.
Ved krigsutbruddet 1939 ble han sjef for Adolf Hitler personlige hovedkvarter.
I 1941 ble han øverstkommanderende for det tyske afrikakorpset og ledet flere offensiver inn i Egypt, men ble slått av britene ved Slaget ved el alamein oktober 1942.
I desember 1943 kom han til vestfronten, hvor han i januar 1944 ble sjef for en armégruppe og ledet motstanden ved den allierte invasjon juni samme år.
I juli ble han hardt såret under et flyangrep.
På denne tiden var han blitt overbevist om at Adolf Hitler måtte fjernes, og han kjente til attentatplanene, uten å ta direkte del i attentatet.
Han ble mistenkt og fikk valget mellom å bli stilt for retten eller ta sitt eget liv; han valgte det siste.
Rommel var en fremragende taktiker og leder av mobile avdelinger.

Tekst fra:http://www.snl.no/Erwin_Rommel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License