Felttoget mot Etiopia

Felttoget mot Etiopia, eller Felttoget i Øst-Afrika, er kampene som ble kjempet i Øst-Afrika under andre verdenskrig. De ble utkjempet av britiske styrker, andre allierte og etiopiske patrioter(Etiopia hadde 5 år tidligere blitt invadert og annektert (hva er annektering?) av Italia), mot italienske styrker i Etiopia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License