Følgene av 2. verdenskrig

Norge:
Norge hadde under 2. Verdenskrig brukt masse penger. I tilegg hadde store deler av Finnmark og Nord-Norge fått meget store skader. Mye var brent ned eller ramponert. Norge bestemte seg for å bygge opp skoler, sykehus, elektrisitet og butikker. I tilegg til at svært store deler av Norges befolkning hadde mistet foreldre eller barn. Dette førte til ubalanse i samfunnet siden mange av de som kom tilbake fra krigen var blitt psykisk syke og det var få folk til å hjelpe til å bygge opp samfunnet igjen.

Jødene:
Jødene hadde i 1938 vært ca 15 millioner spredt rundt. Etter krigen sto det kun igjen ca 5 millioner. Grunnen til dette var Holocaust. De jødene som var igjen hadde som oftest flyktet fra hus og venner. De sto rett og slett igjen med ingenting. Ikke følte de seg så veldig velkommen på steder heller. De hadde følt alle vente ryggen til dem i krigen, nå skulle liksom alle bli venner igjen. Det er ikke lett.

Verdenspolitikken:
Folkeforbundet ble byttet ut med Forente Nasjoner(FN) siden de ikke klarte og løse konflikter på en ikke-voldelig måte. Allikevel klarte ikke FN og all annen politikk og få alle menneskene til å bli venner. Men det er jo ikke så rart. Mennesker er ikke laget til å tilgi så voldsomme ting med engang. Tiden leger sår.

Kilder til teksten: http://no.wikipedia.org/wiki/Konsekvenser_av_annen_verdenskrig/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License