Ghetto

Getto ordets opprinnelse (uviss.) Getto ble første gang brukt i 1516 om et boligkvarter i Venezia som ble innrettet for jødene i nærheten av et kanonstøperi. Betegnelsen har etter hvert fått et videre innhold, og brukes nå om bydeler der en bestemt folkegruppe dominerer (som ellers er i mindretall) og lever mer eller mindre isolert og i dårlig kår, f.eks. enkelte svarte områder i USAs storbyer.

Henrik

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License