Hitlers vei til makta

Hvem var Hitler og hvordan kunne han få så mye makt? Her må dere ta for dere Hitlers ideologiske standpunkter, hans vei til makta og hans målsetninger.
Dere må også fortelle hvordan forholdene i Tyskland var med på å gjøre ham til en fører for folket.

Adolf Hitler
Hvordan kunne Hitler få så mye makt?
Veien til makta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License