Adolf Hitler

Adolf Hitler var født 20.april 1889 i Østerrike, og døde 30.april 1945. Faren hans var tollbetjent. Når han var 18 år gammel reiste han til Wien, der han forsøkte å komme inn på kunstakademiet, men han ble ikke student på grunn av at han manglet talent.

Foreldrene var katolske, men Hitler frafalt seg selv allerede i tenårene. Adolf var også den fjerde i en søskenflokk på seks fra faren sitt tredje ekteskap.

I 1913 slo han seg ned i
München, og der deltok han i den bayerske hær i den første verdenskrig. Tysklands nederlag kom som et sjokk på han.

Hitler kom til makten etter den økonomiske krisen som oppstod i Tyskland i etterkant av første verdenskrig og den økonomiske krakken i 1929. Etter han hadde kommet til makten etablerte han det nasjonalsosialistiske diktaturen " Det tredje riket" i Tyskland. Han forbød også alle opposisjonspartier og forfulgte politiske, ideologiske og kulturelle motstandere og personer som tilhører forskjellige minoritetsgrupper, infrastruktur og teknologi.

Han var født Østerriker men flyttet til Tyskland i 1913 og ble tysk statsborger i 1932.

Hitler.jpg
Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506%2C_Adolf_Hitler%2C_Kinderbild.jpg
Hitler som barn.

http://no.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://www.snl.no/Adolf_Hitler
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506%2C_Adolf_Hitler%2C_Kinderbild.jpg
http://a1.twimg.com/profile_images/501580764/adolf-hitler_normal.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License