Hvordan kunne Hitler få så mye makt?

Forholdene etter 1. verdenskrig:

En av grunnene til at Adolf Hitler kunne få så mye makt var det enorme kaoset som brøt ut etter første verdenskrig. Det ene var at Tyskland hadde tapt krigen og måtte betale enorme summer i krigserstatninger. Noe annet var det at de i følge Versaillestraktaten måtte påta seg all skyld for hele krigen. Dette var utrolig vanskelig å svelge for tyskerne. Dette førte til politisk uro, og folk ville ha forandring.

Den store økonomiske verdenskrise:

Hitlers store sjanse til å ta makten ble den økonomiske verdenskrise. Bedrifter gikk konkurs og arbeidsledigheten steg i rekordfart. Han var også en fremragende taler, og var veldig god til å få folket på sin side. Siden arbeidsledigheten steg samtidig som Hitler kritiserte regjeringen og lovet det tyske folket lebensraum og bedre leveforhold, var det flere som valgte å støtte Hitler.

Hitler fikk også økt oppslutning blant ungdom. Hovedgrunnen til dette var at de nærmest ble utdannet til å delta i gatekamper og vold, på grunn av den tøffe tiden i Tyskland.


Hitler under en tale i 1933. Dette er et godt eksempel på det enorme engasjementet som Hitler hadde mens han talte til folket. Han har også mye temperament i stemmen sin, noe som gjøre at stemningen i salen "piskes" opp.

Kilder:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License