Inger Hagerup

Dette diktet er skrevet av Inger Hagerup. Inger Hagerup var en norsk forfatter som levde fra 1905-1985. Hun debuterte med diktsamlingen ''Jeg gikk meg vill i skogene'', og deretter kom hun ut med ''Flukten til Amerika'' 1942 og ”Videre” 1945, som begge ble et gjennombrudd. Diktet Aust-Vågøy ble gitt ut i diktsmalingen ”Videre”. Diktet handler om da tyskerne kom og okkuperte Aust-Vågøy i mars 1941.

Aust-Vågøy. Mars 1941

De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre
det om og om igjen.

La våre hjerter hamre
med harde, vonde slag:
De brente våre gårder.
De gjorde det i dag.

De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden,
står tusener igjen.

Står tusen andre samlet
i seil og naken tross.
Å, døde kamerater,
de kuer aldri oss.

Inger Hagerup
Fra boken Fra saga til cd 9a, Marit Jensen og Per Lien, Forlaget fag og kultur: 2007.

Om diktet/hjelpemidler:

Dette diktet har 4 strofer og 4 verslinjer i hver strofe.
EKS:
Står tusen andre samlet
i seil og naken tross.
Å, døde kamerater,
de kuer aldri oss.

Rim:
Det er et bundet dikt fordi diktet har en fast rytme. Hver 2 og 4 verselinje i alle strofene rimer.
EKS:
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden,
står tusener igjen.

Tittel:
Aust-Vågøy. Mars 1941 (to referanser)
Stedet Tid 2.vk. Okkupasjon av Norge.

Gjentagelse:
EKS:
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre.
Gjentagelsen får budskapet tydeligere frem og

Språklige bilder:
EKS:
La våre hjerter hamre. (Første og andre strofe)
Det er et språklig bilde fordi hjerter kan ikke hamre!!!!!!!!!!!!!!!! IN THA HOUSSSEE!!!

Det er ingen besjeling eller personifikasjon.

Handling:
Aust-Vågøy handler om måten tyskerne okkuperte Norge på, hvor brutale og hensynsløse de var. Den første linjen starter slik: ”De brente våre gårder , og drepte våre menn”. Diktet har blitt skrevet sånn at det føles som det er Aust Vågøy som snakker. Tyskerne blir også fortalt som de fremmede; ved å kalle tyskerne for ”De”. Diktet skjuler symboler for eksempel fordi følelser blir trukket inn. Det står i diktet ” La våre hjerter hugge - med harde, vonde slag". Vi får følelsen at Aust Vågøy vil skade tyskerne, eller som hun som hun kalte tyskerne ”De”. Diktet viser at Aust Vågøy vil ta igjen fordi de har laget sorg hos dem.

Tema:
Temaet er da tyskerne kom til Aust-Vågøy, mars 1941. Vi får et inntrykk av at Aust-Vågøy er et lite bondesamfunn (De brente våre gårder) fordi Inger Hagerup brukte oss og våre gårder.

Analyse:

De brente våre gårder. (Gjentagelse, De= tyskerne, våre= folket på Aust-Vågøy)
De drepte våre menn. (Gjentagelse)
La våre hjerter hamre (språklig bilde, gjentagelse)
det om og om igjen.

La våre hjerter hamre (Gjentagelse, språklig bilde)
med harde, vonde slag: (Språklig bilde)
De brente våre gårder. (Gjentagelse)
De gjorde det i dag.

De brente våre gårder. (Gjentagelse)
De drepte våre menn. (Gjentagelse)
Bak hver som gikk i døden,
står tusener igjen. (For hver som tyskerne drepte, jo sterkere ble folket på Aust-Vågøy)

Står tusen andre samlet
i steil og naken tross. (folket er trassige)
Å, døde kamerater,
de kuer aldri oss. (De lar seg aldri nedkjempe.)

hagerup_inger_author.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License