Innvirkning På Tyskland

Tyskere etter 2. verdenskrig ble ofte hatet, selv om mange av de hadde gjort motstan mot nazistene. Fortsatt blir tyskere hatet, særlig av gamle mennesker som har opplevd nazistene. De allierte startet å denazifisere landet, men dette skjedde bare i den vestlige delen.

Tyskland hadde brukt svært mye penger på krig og nå var økonomien deres helt knust. Landet var også ødelagt. Byer var bomba og Tyskland grense ble flyttet vestover. Landet ble også delt. Dette hadde landet aldri opplevd før. Øst-Tyskland fikk egen grunnlov 30. mai 1949. Wilhelm Pieck ble valgt til første president.

I Vest-Tyskland ble det holdet fritt valg i 1949. De kristelige-demokratene vant valget.

De tyske statene innførte egen valuta i 1948. De ble kalt West-Mark og Ost-Mark. Navnene fikk de av de forskjellige statene Vest-Tyskland og Øst-Tyskland.

Vest-Tyskland bygget opp økonomien mye raskere enn i Øst-Tyskland. I Øst ble hele fabrikker flyttet til Sovjet. Derfor tok det lengre tid her.

Under den kalde krigen hadde det blitt bygger en mur som skulle skille Vest-Tyskerene og Øst-Tyskerene. Muren ga de navnet Berlinmuren. Denne ble bygget i 1961. Berlinmuren falt 9.11.1989. 44 år etter 2. verdenskrig var slutt.

berlinmurenXrives.jpg

Nedrivningen av Berlinmuren
Konsekvensene av 2. verdenskrig

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License