Italia

Benito Mussolini kom til makta sent i oktober 1922 etter Marsjen mot Roma, og gjør Italia om til et diktatur.
Da tyske tropper gikk inn i Polen i 1939(den utløsende årsaken til 2.vk) var det fortsatt usikkert hvordan Italia ville forholde seg til denne situasjonen. Selv om utenriksministeren grev Galeazzo Ciano var en sterk motstander av tysk nazisme, men Benito Mussolini som tidligere hadde vært sterkt i mot nazisme, ville nå gå inn på tysk side (aksemaktene). Ciano ble arrestert i september og senere henrettet etter Mussolinis ordre.
Hvis det ble tysk seier i krigen, slapp Italia å bli handelsboikottet som de hadde blitt etter felttoget mot etiopia, og sikre seg handelsforbindelser i fremtiden. Mange italienere, både innenfor og utenfor facistpartiet, følte at Adolf-Hitler var dårlig selskap, og den største grunnen til dette var nok at tyskerne så på den ariske rasen som den beste og at italienere og de andre middelhavslandene ikke var en del av i følge nazistisk ideologi

mussolini.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License