Japan kapitulerer

Under andre verdenskrig var Hirohito keiseren over Japan. Han var den øverste lederen i nasjonen og ble sett på som en guddom. Han var opptatt av å sikre råvarer og god økonomi Japan. I 1931 erobret Japan Mandsjuria i Kina. Da øk spenningen mellom USA og Japan.
I 1933 sa Japan opp alle avtalene de hadde om militære begrensninger og gikk ut av folkeforbundet. Japan ville ikke stå alene i krigen i Asia, så i 27.september oppstod Aksemaktene. Det sikret Japan den samme herkestillingen som Tyskland krevde i Europa. Og Japan gikk i en ikkeangrepspakt med Sovjetunionen.
I det franske nederlaget i Europa, utnyttet japanerne det, og okkuperte den franske Indokina, da økte spenningen mellom USA og Japan enda mer. Dermed la amerikanerne begrensninger på eksport som Japan trengte til krigsindustrien.

pearl-harbor-uss-virginia.jpg

7 desember 1941svarte Japan på dette ved å bombe den amerikanske marineflåten i Pearl Harbour Hawaii. 3000 av amerikanske soldater ble drept, av dem 68 sivile, de fleste av dem drept av amerikanske luftverngranater som falt ned over Honolulu. 1 178 var skadet, 18 skip hadde blitt senket, blant dem 5 slagskip. 8.desember erklærte USA krig mot Japan, og fire dager senere erklærte Tyskland og Italia krig mot USA.
Etter toårs jungel krig hadde Amerikanerne klart å ta Marianene. Det ble harde slag som amerikanerne seiret. Selv om Europa var fritt, forsatte japanerne å kjempe.
USA sa til Japan at de skulle slippe deres nye supervåpen over Japan, hvis ikke Japan gav opp etter tre dager. Men de ville ikke gi opp.

hiroshima_bomb.jpg

Så den 6. august 1945 slapp USA den første Atombomben over Hiroshima. USA gidde Japan tre nye dager til å gi opp, men igjen ville de ikke gi opp. Og tre dager senere falt den andre atombomben over byen Nagasaki. 200 000 mennesker døde av de to bombene. USA advarte igjen Japan at de skulle slippe en til bombe til hvis de ikke gav opp, men det Japan ikke viste var at USA hadde bare laget to atombomber.
Den 14. august hadde keiser Hirohto ikke annet valg en å gi opp. Keiser Hirohto spilte inn en tale på bånd og hele verden fikk høre at han frasa sin guddommelige tittel og godtok de alliertes krav. Dermed så folket av Japan at keiserne var bare vanlige mennesker slik som de var.

info fra: http://www.daria.no/skole/?tekst=5787

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License