Jødemerket
180px-Judenstern_JMW.jpg

Under andre verdenskrig måtte alle jøder over 12 år gå med en davidstjerne på armen. Davidstjernen er som regel bare kalt for jødemerket. Denne stjernen skulle bæres godt synlig, ofte på armen og var ofte gul. Grunnen til dette var at andre tyskere skulle vite hvem som var jøder og hvem som ikke var jøder. På denne måten kunne de holde seg unna jødene og slippe straff hvis de ble sett sammen med en jøde eller hvis de hjalp en jøde. På 1900-tallet ble Davidstjernen et nasjonalistisk symbol for jødene og staten Israel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License