Joseph Goebbels

Paul Joseph Goebbels ble født 29. oktober 1897 i Rheydt, Mönchengladbach. Han var en fremstående nazist og propagandaminister i det nazistiske Tyskland fra 1933 til 1945. Som Hitlers minister styrte han tysk presse, radio og filmproduksjon, og var strategien bak Det tredje rikets offentlige presentasjon av seg selv. Goebbels var beryktet for sine retoriske evner, sin fanatisme og brennende antisemittisme. Han arbeidet etter prinsippet om at hvis en løgn blir gjentatt ofte nok vil den tilslutt bli en sannhet.

goebbels.jpg
Goebbels

Kilder:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License