Konsentrasjonsleir

Konsentrasjonsleirene:

Auschwitz:

Auschwitz var en av de tre største konsentrasjonleirene der det døde flest mennesker om dagen, der døde det ca 15.000-20.000 mennesker hver dag.
Auschwitz 1: var en arbeidsleir der jobbet de ca 12 timer i strekk, uten pause og uten mat. De som ikke døde av anstrengelse når de arbeidet, ble skutt når de ikke var brukbare lengre. Etter jobb hadde de 30 minutter før de måtte gå til sengs, på de 30 minuttene måtte de spise og drikke vann, de fikk bare 2dl vann vær dag. De som ikke rakk og spise på den halv timen døde som regel over natten.
Auschwitz 2: Når jødene skulle til Auschwitz 2 ble de fraktet i trange godstog og lastebiler, de ble lenket fast i laste bilene så de ikke skulle stikke av. Når de kom til Auschwitz 2 ble de delt opp i de stærke og de svake, de stærke skulle jobbe, mens de svake gikk rett i Auschwitz Gasskammer.

Konsentrasjonsleir generelt:

En konsentrasjonleir er en leir der du samler forskjellige folkegrupper

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License