Konsentrasjonsleirer og ledere

Konsentrasjonsleirene:

Auschwitz:

Auschwitz var en av de tre største konsentrasjonsleirene der det døde flest mennesker om dagen, der døde det ca 15.000-20.000 mennesker hver dag. Nazistene har drept ca 6 millioner av Europas 9,7 millioner jøder.
Auschwitz 1: var en arbeidsleir der jobbet de ca 12 timer i strekk, uten pause og uten mat. De som ikke døde av anstrengelse når de arbeidet, ble skutt når de ikke var brukbare lengre. Etter jobb hadde de 30 minutter før de måtte gå til sengs, på de 30 minuttene måtte de spise og drikke vann, de fikk bare 2dl vann vær dag. De som ikke rakk og spise på den halv timen døde som regel over natten.
Auschwitz 2: Når jødene skulle til Auschwitz 2 ble de fraktet i trange godstog og lastebiler, de ble lenket fast i laste bilene så de ikke skulle stikke av. Når de kom til Auschwitz 2 ble de delt opp i de sterke og de svake, de sterke skulle jobbe, mens de svake gikk rett i Auschwitz Gasskammer.

auschwitz.JPG

Konsentrasjonsleir generelt:

En konsentrasjonsleir er en leir der du samler forskjellige folkegrupper i dette tilfellet skal jødene samles, der blir de skilt ut i forskjellige grupper og noen må arbeide som bare, og noen tror de skal dusje, men i stede pumper de inn gass og dreper alle sammen.

Werner Schäfer:

Werner Schäfer var født den 18.april 1904 i Strasbourg. I 1919 flyttet han til Berlin, og i 1926 ble han sivil tjenestemann i det lokale politiet i Berlin. Senere gikk han på politihøyskolen i Berlin og ble senere konstabel i Berlin sentrum. 1.semptember 1928 sluttet han i politiet og begynte og jobbe i bank. Noen måneder senere ble han medlem NSDAP. Fra okober 1932 til mars 1933 var han arbeidsledig bortsett fra at han var avisbud i naziavisen ’’ der angriff’’. I januar 1932 ble han medlem i SA og i 1933 ble han leder i Oranienburg. Denne ledet han fram til 1934, da ble den lagt ned. Senere i 1943 tok han over Börgermoor i Emsland. Hvor han ble til i mai 1942 da deltok han i krigstjeneste. Schäfer ble internert i Neuengamme etter krigen og ble dømt. Etter soning startet han reisebyrå i München.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License