Kravet på Sudetenland
Karte_Sudetenland_1939_gr.jpg
I Tsjekkoslovakia bodde det både tsjekkere, slovakere og tyskere. Mange av disse tyskerne, sudetentyskerne som de ble kalt, beundret Adolf hitler (hvem-var-hitler) Hitler krevde at Sudetenland- området der Sudettyskerne bodde- skulle tilhøre Tyskland. Tsjekkolsovakia hadde en sterk hær og ville forsvare seg dersom Tyskland prøvde å ta fra dem landområder, og de følte seg trygge på å få hjelp fra Storbritannia og Frankrike. Tsjekkolsovakia og Frankrike hadde gjort avtale om å hjelpe hverabdre i tilfelle krig.

Men Hitler gjorde en avtale med statslederene i Frankriket og Storbritania. Avtalen gikk ut på at dersom Hitler fikk dette området uten at Storbritania og Frankriket gjorde motstand skulle han se seg fornøyd, la resten av Tsjekkoslovakia ifred og stoppe utvidelsen av Tyskland. Denne avtalen ble gjort for å hindre en ny stor krig i Europa. Denne strategien for å forhindre krig ved å gi etter for en agresiv part blir kallt appeacementpolitikk. Champerlain trodde virkelig at han men denne avtalen sikkret fred i vår tid. Men et halvt år senere tok Hitler resten av Tsjekkoslovalia også.

Da Tyskland etter avtale Med Sovjetunionen okkuperte halve Polen (Sovjet tok resten av landet) var det nok. Storbritanoia og Frankriket erklærte Tyskland krig og andre verdenskrig var igang.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License