De ulovlige diktene

På tross av trussler, arrestasjoner og hentettelser øker motstanden i Norge. Hatet og fortvilelsen gjør at folk blir mer sta og enda mer oppsatt på å stå imot tyskerne. De sprer illegale aviser og holder hemmelige møter der de diskuterer, utveksler nytt fra fronten, synger, leser dikt og drømmer om fred. Følelsen av samhold og det å tilhøre et fellesskap, at man er samlet mot en felles fiende, hjelper mange å holde motet oppe.

Mange forfattere var også engasjerte i fedrelandssaken. Dette var ikke ufralig, og skrev man tekster som kunne oppfattes som antinazistiske eller antityske ble man svarelistet og utgivelsen ble forbudt. Man risikerte også å bli sendt i fangeleir på grunn av det man hadde skrevet, slik den kjente norske forfatteren Arnulf Øverland ble.

Men det lesende publikum kunne likevel fryde seg over avskrifter av dikt som ble spredt ulovlig. I disse diktene ble alt det nazismen står for kritisert åpenlyst. Mange av diktene handlet også om samholdet og kampviljem til det norske folk. De motiverte til motstand og hjalp folk å holde motet oppe. Blandt de mest kjente dikterene som har bidratt til nettopp dette finner vi, i tillegg til Øverland, Nordal Grieg; en kjendt lyriker og motstandsmann som endte sitt liv i kampen for Norge, og Inger Hagerup.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License