Lebensraum

Lebensraum er et tysk ord som betyr "livsrom" eller "leveområde". Begrepet er først og fremst kjent som slagord for den ideologien som preget Tyskland i mellomkrigstiden, etter at Hitler overtok makten i 1933.

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Lebensraum

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License