Ludendorff

Erik Friedrich Wilhelm Ludendorff ble født 9. aprli 1865. han var en tysk offiser. Han utmerket seg som general under første verdenskrig. Fra 1916 hadde han sammen med Paul von Hindenburg makten i landet. Etter krigen flyktet han til Sverige, hvor han publiserte en rekke politiske skrifter. I 1920 vendte han tilbake til Tyskland.
Han var en av Adolf Hitlers sammensvorne under det mislykkede ølkjellerkuppet i München i 1923, men ble frikjent under den påfølgende rettssaken fordi han lyktes i å fremstille sin rolle som ubetydelig. Året etter ble han valgt til Riksdagen som representant for Deutschvölkische Freiheitspartei. Han var på denne tiden en ivrig talsmann for dolkestøtlegenden. Ved presidentvalget i Tyskland 1925 stilte han som presidentkandidat, men fikk bare 285 793 stemmer og ble slått ut i første runde.
Senere ble hans forhold til Hitler dårligere, og hans organisasjon Tannenbergbund ble forbudt i 1933 etter nasjonalsosialistenes maktovertakelse.
Han døde 20. desember 1937, og han fikk ikke oppleve 2. verdenskrig.

index.jpg
Ludendorff

Kilder:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License