Marshallplanen

Marshall-planen, Marshall-hjelpen, amerikansk økonomisk hjelpeprogram overfor Europa etter den annen verdenskrig. Planen ble oppkalt etter USAs utenriksminister, George C. Marshall, som i en tale i juni 1947 antydet at USA ville kunne yte økonomisk støtte i form av gaver og lån dersom de europeiske landene kunne sette opp en felles plan for den økonomiske gjenreisningen. Planen ble gjennomført av den nye koordineringsorganisasjonen Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OEEC, senere OECD). Marshall-planen, som ble kalt ERP (European Recovery Program), ble vedtatt av USAs kongress som et fireårs program i 1948; til 1952 kostet planen ca. 12 milliarder dollar. I alt omfattet planen 17 land. Sovjetunionen og de østeuropeiske landene avslo hjelpen, som dermed kom til å forsterke splittelsen mellom øst og vest. Norge fikk ca. 3 milliarder kroner, medregnet indirekte hjelp.

439px-Europe_Plan_Marshall__Poster_1947_small.jpg

Kopiert fra: http://snl.no/Marshall-planen

Innvirkning på Norge

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License