Mein Kampf

Mein Kampf, på norsk Min kamp, er boka Adolf Hitler lagde mens han satt i fengsel. Den inneholder hans ideologiske manifest og hovedverk, der han innen rammen av sin selvbiografi legger fram grunntrekkene i sin verdensanskuelse og det politiske programmet for nasjonalsosialismen. Boka kom opprinnelig ut i to bind i 1925 og 1927. En norsk oversettelse ble utgitt i 1941.

mein-kampf.jpg

Kilder:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License