Mussolini

Benito Amilcare Andrea Mussolini "Il Duce" Var født 29.Juli 1883.
Mussolini var svært brutal og voldelig mot folk rundt seg i de tidligere år.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License