Nazistenes syn på jødene

ANTISEMITTISME

I 1879 definerte tyskeren Willhelm Marr jødene som en egen rase. Denne betegnelsen ble kalt for antisemittisme. Han innførte benevnelsen som en eufemisme for det tyske ”Judenhass”, på norsk ”jødehat”. Man bruker kun begrepet antisemittisme om hat mot mennesker med jødisk opprinnelse. (www.wikipedia.org/wiki/antisemittisme)

180px-Judenstern_JMW.jpg

Dette merket måtte alle jøder over seks år bruke, for å vise at de var mindre verdt,
og for at ingen skulle komme i nærheten av dem.

RANGSTIGEN TIL NAZISTENE

Nazistene hadde en rangstige hvor de plasserte ”rasene” etter hvem som var best og hvem som var dårligst. Dette kan refereres helt tilbake til 1930-tallet, da man begynte å mene at noen menneskeraser var overlegne, dette ble da kalt rasehygiene. Øverst fant du ariene (arisk rase) og nederst fant du jødene, "undermenneskene". For å være en i den ariske rasen måtte du være fra Nord-Europa eller Tyskland, du måtte være høy og lys også for da var du mest verdt. Jo høyere og lysere du var, jo mer verdt var du. I følge nazistene var jødene mindreverdige mennesker. Nazistene ville jo utrydde jødene, noe de ikke klarte, men de klarte å drepe omtrent seks millioner jøder i løpet av Hitler-tiden. (historie 9 s.108)

DEN ENDELIGE LØSNINGEN

Nazistene kalte dette "Den endelige løsningen på det jødiske problem". 20. januar 1942 sammenkalte Reinhard Heydrich femten høyt rangerte medlemmer av SS, NSDAP, den nazistske politiledelsen og ledere av ulike departement til en konferanse i Berlin. Konferansen ble holdt nær innsjøen Wannsee, derfor ble konferansen kalt for Wannsee-konferansen. Konferansen gikk ut på at disse lederne skulle få hvite hvordan utryddelsen rent praktisk skulle gjennomføres. I en protokoll fra konferansen, kan man se at det var planlagt å drepe 11 millioner jøder. Ord som massemord og utryddelse ble ikke nevnt. (www.wikipedia.org/wiki/holocaust)

heydrich.jpg

Bilde av Reinhard Heydrich

180px-Villa_Wannsee.jpg

Her ble Wannsee-konferansen holdt

Viktige ord og begreper som kan være vanskelige å forstå:
Rasehygiene
Den endelige løsning
Jødemerket
Undermennesker

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License