Neville Chamberlain

Hans egentlige navn var Arthur Neville Chamberlain.
Han ble født i 1869, og døde 1940. Arthur var en britisk konservativ politiker, som i 1918 ble valgt inn i parlamentet og ble postminister 1922- 1923, senere ble han også helseminister.
Arthur gjennomførte farens opprinnelige plan om høye tollsatser og imperiepreferanser.
Neville ble statsminister i 1937- 1940, altså han var bare statsminister i 3 år før han døde. Men etter fikk han mer og mer interesser utenrikspolitikken. Det han ville var å søke en ordning med Tyskland og Italia gjennom direkte forhandlinger, utenfor folkeforbundet, og han gikk in i en firemaktspakt for å prøve å forene det britiske imperiums interesser med Tysklands og Italias eksoansjonstendenser.
Chamberlain ble i etterkrigstiden sterkt kritisert for sin oppførsel overfor nazi- Tyskland.
Senere gav Arthur Neville Chamberlain ut en samling av taler, The Struggle for Peace, i år 1939.

Neville%20chamberlain.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License