Okkupasjon

Okkupasjon betyr at du fysisk tar kontroll over et område.
Okkupasjon blir brukt særlig om stater når det skjer stid med folkeretten.
Okkupasjon er en midlertidig tilstand, og en okkupasjonsmakt kan ikke vilkårlig endre det okkuperte landets grenser eller annektere hele eller deler av det. Befolkningen i det okkuperte landet har på den annen side plikt til å adlyde okkupasjonsmakten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License