Operasjon Barbarossa

Operasjon Barbarossa var kodenavnet på den tyske invasjonen av Sovjetunionen den 22. juni 1941. Invasjonen ble kalt Operasjon Barbarossa etter Fredrik Barbarossa som var keiser av Det tysk-romerske riket. Ved grensa til Sovjetunionen stod det 2 900 000 soldater utplassert, over halvparten av hærstyrken. Den røde armé ble hjulpet 165 000 tropper fra grensevaktstyrkene, som hovedsakelig var plassert langs vestgrensa og i Asia, eller Det fjerne Østen. Klokken 01.00 den 22.juni sendte de forskjellige hærene signaler om at alle skulle gjøre seg klare. Jeger- og pionértropper krysset ingenmannsland for å ødelegge de sovjetiske piggtråd-sperringene, slik at det ble enklere å komme seg fram. Spesialtroppene fra Regiment 800 hadde kommet seg inn i Sovjet og tok kontroll over telefonlinjer, vaktposter, ubevoktede militærkjøretøy og broer som var sentrale for tyskernes rykk inn i Sovjet. De sprengte i luften, eller uskadeliggjorde kraft- og signalanlegg. Klokken 02.20 kom kommandoen om at det kom et tysk angrep, men nyheten kom aldri ut siden telefonlinjene var kuttet.

operasjon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License