Opptakten og tidligere erobringer

Etter at Tyskland hadde tatt Tsjekkoslovakia og halve Polen, som de delte med Sovjetunionen) fortsatte nedleggelsen av land for å skape tysk Lebensraum. Tyskland okkuperte Danmark, Norge, Nedeland, Lixenburg og Beliga før de gav seg i kast med Frankrike. For å ta Frankriket måtte Den tyske hæren komme seg gjennom det franske forsvsarsverket, maginot-linjen. Det gjorde de ved å utføre en knipetangsmanøver. Den franske hæren ble angrepet ved Maginot, fra begger sider, og ble dermed presset opp mot kysten ved Dunqurke. Det så stykt ut for de allierte, Tyskerne hadde mulighjeten til å kvitte seg med soldatene som var trengt opp mot kanalen, men engelske båter ble mobilisert anmas og soldater ble fraktet med fartøy av alle slag og størelser over kanalen til England. Dette ble i ettertid kald for D-dagen. Det lykktes likevel Hitler å ta Frankriket og det eneste allierte landet som stod igjenn var Storbritania,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License