Rasehygiene

Rasehygiene er at nazistene under Hitlers styre ville holde den ariske rase "ren". Den ariske rasen skulle ikke blandes med undermenneskene (jødene).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License