Riksdagsbygningen

Riksdagsbygningen i Berlin ble bygget for å huse den tyske Riksdagen. Riksdagsbygget ble åpnet i 1894 og var sete for Riksdagen frem til 1933. Fra 1999 har bygningen vært tilholdssted for Forbundsdagen.

berlin_rikss362x166.jpg

Kilder:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License