Slaget om Storbritannia

I mai 1940 skiftet Storbritannia statsminister. Så i stedet for Neville Chamberlain, som ikke forstod hvilken trussel Hitler og nazistene var, kom Winston Churchill, som hadde advart mot Adolf Hitler i mange år. Når Churchill ble statsminister sa han: "jeg har ikke annet og tilby enn blod, slit, svette og tårer". Kort etter begynte slaget om Storbritannia.

Tyske fly (Deutsche Luftwaffe) forsøkte og bombe det britiske flyvåpenet slik at det "eide" luftrommet, så de bombet de britiske flyplassene. Senere gikk tyskerne over til å bombe de britiske byene, målet var å ødelegge landet så mye at britene ikke ville klare å stå i en tysk invasjon. Selv om tyskerne hadde ca 2000 flere fly enn britene, klarte de ikke oppgaven sin. Den største grunnen til at tyskerne mislyktes var at britene hadde utviklet radaren, slik at de visste hvor de tyske flyene kom, og kunne møte dem.
Under slaget om Storbritannia sa Churchill "aldri før i historien har så mange skyldt så få så mye", med det mente han at hele Storbritannia kunne takke pilotene som klarte og stoppe tyskerne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License