Slaget ved el alamein
alamein5.jpg

Kampene i Nord-Afrika var de avgjørende kampene under andre verdenskrig. Hvis man ville ha kontroll over Middelhavet var Nord-Afrika nøkkelen til det.
I september 1940 under General Rodolfo Graziani ledelse, innledet han italienerne til et overfall mot de britiske stillingene i Egypt. Britene svarte det med en motoffensiv som dro italienerne tilbake Cyrenaika, nesten til Tripoli. Den åttende arme forsatte så vidt offensiven, men Churchill ga ordre om hold. De trengte den åttende arme en annen plass.

Loake%20WM-E-14640-Humber-Armoured-Car-El-Alamein-194207.jpg

Erwin Rommel var lederen av Afrikakorpset, han ble satt inn i tyskernes side for å hjelpe sine italienske allierte. Hans offensiv varte under en måned, men under den korte tiden hadde han gjort mye og har hatt mye suksess.
I 1941 var det veldig stille på Afrika, men mot slutten av året hadde Aksemaktene og de allierte det veldig travel med å oppruste.
Britene hadde en stor fordel med å ha Tobruk. Rommel viste at britene hadde den store fordelen, så han planla en offensiv mot byen. Imens satte britene i gang en storoffensiv mot tyskerne
Først så det ut som det var de tyske(tyskland) troppene slå tilbake offsiven,men det var britene som klarte det. Etter hvert nådde offensiven sluttmålet for den forrige offensiven, El Agheila. Der møtte de britiske styrkene veldig mye motstand, men de klarte å slå de tysk-italienske troppene, men ikke helt ut, ”Ørkenreven” Rommel trakk sine
tropper ut av den britiske knipetangen akkurat i tide.

el_alamein.jpg

Etter det tok begge sidene en liten pause for å bygge opp styrkene sine igjen. I januar 1942 var det Erwin Rommel som startet igjen. Britene ble tvunget tilbake til tobruk igjen, denne gangen lykkes tyskerne. Det ble totalødeleggelse, panserangrepet slo tyskerne hele det britiske panservåpenet. Over 30 000 briter ble tatt til fange av tyskerne og tobruk gikk tapt. De britiske styrkene trakk seg tilbake til El-Alamein. Et område som var lett å forsvare.
Den britiske åttende arme trengte nå å slikke sine sår. Da ble Bernard L. Montgomery sjef over den ”nye” åttende arme. Når alt organisasjons- og forsyningsarbeidet, var den åttene arme mye sterkere enn de hadde vært før.
Den 23.oktober startet britene angrepet i gang. Under den 2. og den 5. november 1942 avgjorde britene i to omganger slaget ved El Alamein. Store italienske styrker ble tatt til fange, men Afrikakorpset slapp ut av det britiske grepet. Men den åttende arme hadde fullført sin oppgave; det var å slå ut de tyske- og italienske styrkene før neste hammerslag vestfra, operasjonen het ”Torch”.


info fra:

http://www.daria.no/skole/?tekst=2244

http://snl.no/al-_Alamain


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License