Til Ungdommen

TIL UNGDOMMEN

Kringsatt av fiender, gå
Inn i din tid!
Under en blodig storm –
Vi de til strid!

Kanskje du spør i angst,
Udekket, åpen:
Hva skal jeg kjempe med,
Hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
Her er ditt sverd:
Troen på livet vårt,
Menneskets verd.

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
Døden skal tape!

Edelt er mennesket,
Jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
Skyldes det svik.

Knus det!
I livets navn skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd,
Eies av alle.

Dette er løftet vårt
Fra bror til bror:
Vi vil bli gode mot
Menneskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, Varmen –
som om vi bare et barn
Varsomt på armen!

Om diktet:
Form:
Bundet
Rim, rytme
Rimsystem:
ABCB
Rytmen gjør at det blir mer forståelig, leselig, fengende(kan synge det)

Innhold:

Tittelen gjør det klart at det er til ungdommen.
Tema: Kampen om livet.
Budskap: Kjemp for rettighetene dine!

Virkemidler
Kontraster (Krig og fred, liv og død)
-kontrastene gjør at man skjønner hva som er bra og hva som er dårlig, og får budskapet og tema tydeligere fram.
Gjentagelse(mennesket-s)
-gjentagelsene får budskap og tema tydeligere fram.
Språklige bilder
”blodig storm” er et bilde på krig, hard kamp og krangel. ”jorden er rik” er et bilde på at jorden har det mennesket trenger for å leve. ”Solskinn og brød og ånd eies av alle” er et bilde på at ingen har rett til å ta fra deg det du trenger for å leve. Disse bildene er metaforer. ”Som om vi bar et barn varsomt på armen” er et bilde på at man må være forsiktig. Dette er en sammenligning.

Handling:
Diktet handler om at uansett hvor hardt livet kan være skal man fortsette å kjempe for rettighetene sine som f. eks mat og frihet. Krig er urett. I kampen mot døden, skal døden tape. Hvis noen ikke har mat og frihet er det fordi noen har tatt det fra dem, siden jorden er rik og det er nok til ALLE!
Hvis alle lover å være gode mot jorda og alle på den, får alle det bra! Hvis man tar vare på skjønnheten og varmen til menneskene, blir det flere gode mennesker.
I tittelen får vi vite at det er til ungdommen. Det er til ungdommen fordi de er neste generasjon og de må ikke gjøre samme feil som forrige generasjon.

DETTE ER HELE DIKTET:

Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm -
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det!

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License